Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne gminy Nędza w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej.

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę Nędza i posiada osobowość prawną. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Nędza na dany rok.

Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna biblioteki określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

 • gromadzenie i opracowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,
 • gromadzenie materiałów w języku mniejszości narodowej lub innych,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
 • współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy,
 • udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności gminy,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
 • realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury,
 • wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w dwóch placówkach bibliotecznych znajdujących się na terenie gminy:

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach:

 • ul. Wiejska 68, 47-440 Babice

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzie Książęcej

 • ul. Raciborska 53, 47-442 Zawada Książęca
 • tel. 510 857 240

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

 

katalog online

 

  facebook GBP Nędza

 

 

  facebook GBP 

 Zawada Książęca